Rabu, 05 September 2012

PENCARIS SMK N 2 KLATEN


PENCARIS (penyaringan calon                        pengurus osis)

                PENCARIS ialah penyaringan calon pengurus OSIS, dalam hal ini Kami pengurus OSIS masa bhakti 2012/2013 mengadakan pendaftaran bagi generasi penerus OSIS untuk masa bhakti 2013/2014 .
                PENCARIS bertujuan guna mendapatkan generasi baru untuk menduduki kepengurusan ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH SMK N 2 KLATEN masa bhakti 2013/2014.
                PENCARIS diperuntukan bagi siswa siswai SMK N 2 KLATEN yang masih duduk di bangu kelas X(sepuluh) dan XI(sebelas). Baik siswa maupun siswi
                PENCARIS adapun syarat syarat untuk mengikutinya yaitu antara lain. Harus siswa dari SMK N 2 KLATEN, yang memiliki tanggung jawab tinggi dan berkemuan besar untuk maju serta orang yang kreatif.
                OSIS ialah ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH yang wajib ada dalam setiap sekolah baik Sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Yang dimana Organisasi ini memiliki fungsi yang penting demi keselarasan terselenggaranya kegiatan di sekolah.


                OSIS ialah salah satu jalur menuju kedewasaan fikiran maupun mental dan juga perilaku yang sangat di butuhkan untuk masa depan yang lebih baik.
                Maka dari itu janganlah lama lama berfikir, langsung daftarkan diri anda untuk mengikuti pencaris SMK N 2 KLATEN .

                Pendaftaran via sms ke 089 673 232 282
PENCARIS {spasi} NAMA LENGKAP {spasi} KELAS {spasi} NO HP ORTU
                Pendaftaran paling lambat 15 SEPTEMBER 2012

masa muda isilah dengan kegiatan yang positif dan panenlah di masa tuamu dengan bahagia
masa muda tak akan bias ter ulang kejarlah mimpimu mulai sekarang
jangan takut untuk menjadi yang terbaik
TUNJUKKAN AKSIMU DI PENCARIS SMK N 2 KLATEN


PENDAFTAR PENCARIS SMK N 2 KLATEN
8 september 2012

  Vicky Adi Prasetyo                             X TPL                    Ardi Widiyarto                                X TS
  Alfi Agita Q A                                     X TKJ                    Didik Alif Kurniawan                      X TS
  Nur Lutfi Najib                                   X TPL                     Irawan Prasetya A N                     XI TS
  Yoga Eriska Putri                                XI TAV B               Radick Aji Nugroho                      XI TIL B
  Dimas Bagus Sadewo                         XI TKR A               Kharisma Aoelya Rizqi                  XI TKR A
  Agung Cahyo Nugroho                       XI TKR A               Wahyu Harjanto                            X TPM B
  Rahmat Rifa'i                                       XI TKR A              Christina Dwi Cadella                    X TAV A
  Sonia Destya Dikna                            XI TKJ                    Nadia Ayu Wulandari                    X TAV A
  Tyas Saraswati                                   XI TKJ                    Azizah maulina                               X TPM B
  Ari Yunianto                                       X TAV A                Windi Agusti                                  X TPM B
  Dino Aditya Tantowi                           X TAV B                Yusron Nur Ali M                          X TKR A
  Ridhi Syam Kurniawan                       XI TPL                    Hafid Nur F                                   X TKR A
  Alexander Alfin Kurniawan                 XI TKR A               Agung Dwi P                                 X TPM B
  Abdul Azis                                         XI TAV B                Rio Pambudi                                 X TPM B
  Muhammad Aris M                            XI TIL B                  Ulfah Desiyani S                           X TPM A
  Anditya Putri                                      X TPM B                 Taufik Setyobudi                          X TAV B
  Ajun Abdul Azis                                 X TAV B                 Hermawan Efendi                         X TPL
  Yhoga Prakoso                                  X TPL                      Rohman Nugroho                         X TKJ
  Yones Aditiar                                     X TAV B                 Chandra Octavian V                     X TAV B
  Alfi Nur M                                         X TAV B                  Anggara Pragiswa                        X TPM B
  Sidik Nur Hidayat                              X TIL A                    Erna Anggrahini                            X TIL A
  Aditya Pratama                                  X TKR A                  Diah Aji                                       X TPM A
  Widya Ningrum                                 X TKJ                       Dwi Susanto                                XI TAV A
  Allfilla Anggiani                                  X TAV B                  Erfan Setiawan                             X TIL B
  Agung Santoso                                  X TIL A                    Muhammad Muchlis                     X TAV B
  Anisa N R                                         X TPM A                  Zola Octafian                               X TPM A
  Budi Santoso                                    X TIL A                     Muhammad Dwiky R                   X TPM A
  Ana Cherlika                                    X TGB A                    Alfian Rachmad                           X TGB A
  Yudi Triatmo                                    X TS                           Angga Triwidodo                        X TIL A
  Latip Wisnu                                      X TIL B                      Eka Muhammad H                      X TIL B
  Irfan Syarifudin                                 X TKR A                    Anditya Prihanowo                      XI TIL B
  Aditya Firgiwan Susato                     XI TIL B                     Nanang Riski K                           XI TIL B
  Priyanto                                            X TPL                         Mareta Ika Wijayanti                  X TAV A
  Bagas Permana Saiful Ulum               X TPM A                    Anggun Perwita Sari                   XI TAV B
  Muh. Fausta Nur Huda                     X TPM A                    susi haryani                                  XI TKR A
  Nur Kholis Mujib                             X TKR A                     Elyas Indi N                                X TAV A
  Ivan Aditya                                       X TAV B                     Febri Setyawan                          X TIL B
                                       
                                             PENDAFTARAN TELAH DI TUTUP
                         

Tidak ada komentar:

Posting Komentar